5 / 2015

národní telemedicínské centrum

v architektonické soutěži o návrh na rekonstrukci a dostavbu objektu pro Národní telemedicínské centrum v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci se návrh našeho ateliéru umístil na prvním místě společně s návrhem společnosti OK PLAN ARCHITEKTS, s.r.o.

3 / 2015

čestné uznání pro dostavbu Slovanského gymnázia

náš ateliér získal v letošním ročníku soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje čestné uznání pro Dostavbu Slovanského gymnázia v Olomouci v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor

3 / 2015

lékárna stavbou roku Olomouckého kraje

v kategorii Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství jsme obdrželi v letošním ročníku soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje titul stavba roku pro Novostavbu lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

3 / 2015

čestné uznání pro Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty

ve stejné kategorii jako lékárna, tedy Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství,  získal náš ateliér v letošním ročníku soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje i druhé ocenění, a to čestné uznání pro Výzkumně vzdělávací areál PdF UP v Olomouci

12 / 2014

přístavba základní školy Olomouc

rada města Olomouce rozhodla, že se v roce 2015 nebude realizovat námi projektovaná přístavba Základní školy Hálkova, a to z finančních důvodů, rada tak rozhodla krátce po vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby 

Stránky