2012

kampus FTK UP Neředín

adresa:Olomouc – Neředín, p.č.942, 770
klient:Univerzita Palackého v Olomouci
zpracovatel projektu:ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Daria Johanesová, Martin Borák, Robert Randys, Martin Karlík, Lucie Rohelová, Milena Koblihová

architektonické řešení

Projekt řeší urbanisticko-architektonickou koncepci nového areálu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Základem kompozice je stávající budovy původní prádelny, která bude po rekonstrukci využita jako kinantropologické centrum.

Původní objekt bude doplněn dvěma novými halovými stavbami. Tou první je testovací plavecký bazén, druhou je testovací sportovní hala.

Uvedené tři solitérní budovy jsou navzájem propojeny  liniovou dvoupodlažní stavbou, ve které je ve druhém podlaží umístěna 50m dlouhá běžecké dráha a v přízemí tato stavba plní roli komunikačního respiria, v němž se nachází hlavní recepce, prostory pro edukaci, centrum zdravé výživy. Tato část propojuje navzájem všechny budovy a je tak komunikační páteří areálu.

  • první tři budovy kampusu (Aplikační centrum BALUO) byly realizovány v roce 2016
  • čtvrtý objekt (budova Centra kinantropologického výzkumu) byl dokončen v roce 2018