2014

novostavba objektu Očního centra VISTA-OPTIK

adresa:Mostní 297/9, 757 01 Valašské Meziříčí
klient:soukromý subjekt
zpracovatel projektu:atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Daria Johanesová, Milena Koblihová, Martin Karlík, Robert Randys, Lucie Rohelová

architektonicko-urbanistické řešení

Projekt řeší zástavbu složité nárožní proluky v historickém centru města Valašského Meziříčí. Návrh urbanisticko-architektonického řešení vychází především z charakteru místa, na kterém má nový objekt stát. Parcela se nachází na nároží dvou ulic, ulice Mostní a ulice Křížkovského. Téměř pravúhlá uliční fronta je ukončena na každém konci budovou. V ulici Křížkovského je to čtyřpodlažní objekt fary zakončený sedlovou střechou, v ulici Mostní pak komerční budova z 80-tých let. Tato je zakončena plochou střechou. Převýšení pozemnku je v linii uliční čáry více než 3 metry.

Výsledkem návrhu je objekt skládající se ze dvou částí. Dynamická nárožní hmota akcentuje hranu na sebe kolmých ulic a současně pomocí výrazných prosklených ploch, kde vždy jedna strana je rovnoběžná se sklonem terénu, přispívá k lepšímu zapojení stavby do terénního profilu.

Sousední hmota na severní straně má přísně klasické členění fasády, kde jsou na třech svislých osách umístěny otvory, které mají na patře vždy stejný rozměr. Materiálem použitým na fasádu bude probarvená omítka v tmavém odstínu.

Objekt je tedy tvořen dvěma domy, které se dotýkají a tvoří jeden celek. Pojítkem mezi oběma částmi je prosklená kostka na střešním plášti obou domů, která podtrhuje jejich jednotu a celistvost.

  • stavba byla zahájena v létě 2015 a dokončena na pozdim 2017