2017

rekonstrukce OD PRIOR v Kroměříži

adresa:Slovanské náměstí 2790/7, Kroměříž
klient:PRIOR Kroměříž, s.r.o.
zpracovatel projektu:atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Daria Johanesová, Milena Koblihová, Ondřej Patsch, Robert Randys, Lucie Rohelová, Adéla Tomečková

Architektonická studie řeší bydlení pro klienty s Alzheimerovou nemocí ve stávajících dvou horních patrech PRIORu, která jsou v současnosti nevyužitá. Tato kapacita je doplněna nástavbou čtvrtého podlaží, které se rozkládá přibližně na polovině původní půdorysné plochy objektu, zbývající plocha slouží jako terasa. Hmota původního objektu bude očištěna od stávající chátrající fasády. Ta bude nahrazena novým zateplením a světlou omítkou pojednanou jednoduchou grafikou. Současně budou také osazena nová pásová okna na podélných i příčných fasádách.

V nově zrekonstruovaných prostorách parteru dojde k rozšíření plochy lékárny, bude zde nově umístěna lékařská ordinace sloužící jak veřejnosti, tak klientům pobytového zařízení. Nově bude také v přízemí objektu umístěna kuchyně připravující stravu pro klienty Alzheimer centra, současně ale také bude propojena s restaurací sloužící pro veřejnost. Druhá polovina dispozice přízemí je určena pro komerční využití. Mohou zde být umístěny menší prodejny potravin, drogerie, trafika nebo služby jako kadeřník, manikúra, apod.

V přízemí je celá fasáda navržena jako prosklená se vsazenými vstupními dveřmi do jednotlivých provozoven přímo z prostoru Slovanského náměstí. Toto prosklení zabíhá směrem k ulici Sokolovské i do hmoty přístavby zadního traktu. Nástavba čtvrtého podlaží je pak řešena s tmavou fasádou. Před všechna okna obytných prostor budou také osazeny stínící žaluzie.

Návrh uvažuje také s úpravou dvorního, zásobovacího traktu. Zde by mělo dojít k odstranění ocelové haly se zásobovacím sektorem a na místě plochy původního půdorysu je navržena nová přízemní přístavba, která má amébovitý půdorysný tvar s fasádami obloženými dřevěnými lamelami, které vybíhají nad úroveň střechy a tvoří tak současně optickou bariéru a zábradlí. V úrovni terénu obsahuje přístavba parkoviště, technické a provozní prostory související s hlavním objektem. Střecha této dostavby je řešena jako zelená pochozí terasa se stromy v květináčích určená jako relaxační plocha pro klienty pobytového zařízení.

  •  ke stavbě aktuálně zpracováváme dokumetnaci pro provedení stavby