2016

stavební úpravy Červeného kostela

adresa:parcela 868, k.ú. Olomouc-město
klient:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
zpracovatel projektu:atelier-r, s.r.o., tř.Spojenců 20, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Daria Johanesová, Ondřej Patsch, Robert Ranyds, Lucie Rohelová

Impulsem pro zadání této studie na nové využití Červeného kostela v Olomouci byla skutečnost, že objekt, který je od roku 1959 využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc, bude od tohoto břemene osvobozen.  Vlastník stavby Olomoucký kraj buduje pro uskladnění knižního fondu novou budovu v okrajové části města.  Po rekonstrukci bude kostel sloužit ke kulturním účelům.  Má plnit funkci komorního koncertního sálu, má být prostorem pro veřejná čtení, prostorem výstavním. Jednou z funkcí definovanou v zadání je informační centrum kraje, stejně tak i informační centrum Vědecké knihovny. Hlavním cílem však má být samozřejmě celková rekonstrukce a rehabilitace této historické budovy, jejímž těžištěm je navrácení vnitřního prostoru stavby do jeho původní podoby, a to s citlivým zakomponováním úprav podporujících nové využití.

Z tohoto zadání je zřejmé, že úkolem studie bude skloubit rehabilitaci původní stavby do doby před druhou světovou válkou a její nové kulturně-společenské využití. Nová funkce stavby však volá po nutných změnách uvnitř původní dispozice, které jsou obtížně řešitelné bez znatelných zásahů do konstrukcí památkově chráněného objektu.

Abychom se vyhnuli výrazným zásahům do chráněného objektu, rozhodli jsme se pro doplnění této zajímavé stavby o novou hmotu, která by na sebe vzala břemeno provozního zázemí.  Nová budova je navržena na místě současného privátního parkoviště a bude spojnicí prostoru hlavní lodi kostela s objektem ředitelství knihovny. Respektuje uliční čáru ulice Bezručovy a udržuje si dostatečný odstup od obou stávajících staveb.

Krystalická hmota nového objektu reaguje na geometricky obdobnou formu prolamované hmoty kostela. Stejně tak je tvarovaý objem stavby i její půdorysný tvar. Fasády i střecha objektu jsou uvažovány z černého matného hliníkového plechu.

Podstatnou změnou je také otevření prostoru kolem kostela. Tento bude veřejně zpřístupněn a doplněn o pevně osazené lavice z pohledového betonu a také o novou kultivovanou zeleň.

  • aktuálně se zajišťují stanoviska pro dokumentaci k územnímu řízení