2013

dostavba objektu Slovanského gymnázia

adresa:tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
klient:Olomoucký kraj
zpracovatel projektu:ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Daria Johanesová, Martin Karlík, Robert Randys, Milena Koblihová

architektonické řešení

Nechtěli jsme vytvořit dostavbu, která by byla pouze provozním přívěškem původního domu, ale chceme, aby nová a stará část tvořily dohromady jeden provozně funkční, ale také architektonický, celek.

Chceme, aby dostavba byla symbolem nové etapy ve vývoji gymnázia. Chceme, aby současní i budoucí studenti, učitelé, ale také absolventi byli hrdi na to, že vystudovali právě tuto školu. Chceme, aby zážitky ze získaného, nebo získávaného vzdělání byly umocněny vjemy z kvalitní architektury. Současně chceme, aby moderní architektura byla symbolem moderního ducha školy, symbolem kvality vzdělání, kterého zde studenti mohou dosáhnout.
Hmota dostavby reaguje na kompozici původní stavby. Výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy současné budovy. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Nepravidelná velikost a tvar okenních otvorů symbolizuje využití místností za fasádou objektu. Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je různoběžná plocha proskleného parteru (vůči ploše fasády) přecházející do vertikální prosklené stěny vstupní haly. Prosklené průčelí vzdušné vstupní haly symbolizuje otevřenost, transparentnost a také dostupnost vzdělání.

  • stavba obdržela Čestné uznání v kategorii novostavba v rámci GRAND PRIX Obce architektů 2013
  • stavba obdržela Čestné uznání  v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úprav veřejných prostor v rámci soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje
  • stavba byla publikována v časopise ARCHITEKT 1/2014
  • stavba byla publikována v časopise Dolce Vita 6/2014