2013

dostavba výzkumně výukového objektu PdF UP Olomouc

adresa:Žižkovo nám.5, Olomouc
klient:Univerzita Palackého v Olomouci
zpracovatel projektu:ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Martin Karlík, Robert Randys, Veronika Eliášová, Tomáš Hanák, Daria Johanesová

architektonicko-urbanistické řešení

Dostavba je umístěna ve stávajícím dvoře pedagogické fakulty a těsně navazuje na původní budovu. Jedná se o jednoduchý objekt ve tvaru krychle, která je osazena na osu hlavního vstupu do stávající budovy.

Z krychle vybíhají dvě boční křídla - jednoduché kvádry, a to pouze v úrovni dvou nejnižších podlaží. Tvar dostavby reaguje na složitou situaci na ploše dvora, kde na malém prostoru, v těsné blízkosti stávající budovy bylo třeba řešit budovu s velkými prostorovými a plošnými nároky (velkoprostorové učebny). Dostavba je ve všech patrech propojena se stávající budovou pedagogické fakulty. Vstupy do objektu jsou tedy přímo z hlavní budovy ve všech patrech. Jsou navrženy rovněž samostatné vstupy z plochy dvora.

Hmota dostavby reaguje na kompozici původní stavby. Výškově nepřesahuje úroveň okapní římsy současné budovy. Členění fasád nového křídla reaguje na vnitřní uspořádání školy. Nepravidelná velikost a tvar okenních otvorů symbolizuje využití místností za fasádou objektu. Charakteristickým prvkem vstupního průčelí je různoběžná plocha proskleného parteru (vůči ploše fasády) přecházející do vertikální prosklené stěny vstupní haly. Prosklené průčelí vzdušné vstupní haly symbolizuje otevřenost, transparentnost a také dostupnost vzdělání.

 

  • stavba obdržela Čestné uznání  v kategorii Stavby technologické a pro průmysl a zemědělství v rámci soutěže Stavba roku 2014 Olomouckého kraje
  • stavba byla publikována v časopise ARCHITEKT č.01/2014