2018

MŠ Nádražní

adresa:Nádražní 7, 785 01 Šternberk
klient:Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
zpracovatel projektu:atelier-r, s.r.o., tř.Spojenců 20, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Martin Karlík, Ondřej Patsch, Robert Randys, Adéla Tomečková

Zadáním projektu bylo upravit podsklepenou funkcionalistickou vilu, která byla dříve uzpůsobena pro provoz mateřské školy, a rozšířit kapacitu školky doplníním o přístavbu.  Úprava tedy sestává ze dvou částí, které dohromady tvořit jeden celek. Stávající budova byla očištěna od novodobé dostavby a zůstal zachován pouze objem v rozsahu původní vily. Východním směrem byla stavba rozšířena o novou dvoupodlažní hmotu, která je s původním objektem propojena spojovacím krčkem obsahujícím vertikální komunikace. Přístavba je posunuta blíže k severní hranici pozemku, aby na jeho jižní straně zůstala zachována maximální plocha pro hru dětí.  Do plochy zahrady byly umístěny nové hrací prvky a zeleň.

Vnější vzhled stavby vychází ze zmíněného konceptu. Původní objem vily je doplněn o dostavbu, tkerá zahrnuje lodžie a požárního schodiště. Došlo zde i k úpravě okenních otvorů dle nově navržené dispozice, zateplení fasády a opatření omítkou v bílé barvě u původní hmoty a v lososové barvě u hmoty dostavované. Od severní a západní strany je pro redukci hluku a prachu od silnice kryt objekt treláží s popínavými rostlinami.  Dostavovaný objekt respektuje výšku stávající budovy a fasáda této stavby je pojednána předzvětralými zinkovými plechy spojenými stojatou drážkou. Spojovací krček mezi oběma objekty je směrem do ulice i do dvora uzavřen prosklenými fasádami. Stěna nového objektu vybíhá na straně ulice před prosklenou stěnu hlavního vstupu a vytváří tak zde intimní prostor a závětří. Prosklené plochy spojovacího krčku jsou kryty předsazenými stínícími lamelami.

Vlevo od vstupu do objektu je v přízemí nové budovy navrženo zázemí školy, které tvoří prostory pro personál a výdejna jídel. V pravé části od hlavního vstupu je pak na zvýšeném patře původní budovy umístěno první oddělení. Další dvě oddělení se nacházejí v horních podlažích obou budovy.  Každé oddělení je vybaveno šatnou, hygienickým zázemím a hernou, která je dělená na pracovní část orientovanou na jih a spací část orientovanou na sever. Obě tyto části lze oddělit posuvnými stěnami. V centru dispozice je pak umístěn sklad pro lehátka a lůžkoviny. Na východní straně objektu je přes lodžii umožněn druhý evakuační únik v případě požáru pomocí nerezového tobogánu. Suterén původního objektu je využit jako sklad zahradního nábytku a hraček, a teké prostor pro domovní techniku.