2013

přístavba laboratoří a počítačového centra

adresa:Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Poříčí 3b, Brno
klient:Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, v.v.i., Na Sádkách 7, České Budějovice
zpracovatel projektu:ateliér-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Bořivoj Kovář, Robert Randys, Milena Koblihová, Martin Borák

architektonické řešení

Nový pavilon svým hmotovým řešením i použitými materiály navazuje na stávající zástavbu. Budova má tvar kvádru, z něhož vystupuje směrem jižním prosklený blok skleníku, na severozápadní straně betonový blok trafostanice. Hlavní hmota je v parteru severovýchodní části „vyříznuta“ a zmíněné nároží levituje ve výšce 3,5m nad terénem. Důvodem pro tuto úpravu je ochranné pásmo kanalizačního kolektoru, který vede pod objektem a nesmí na něm nic stát. Pohledový beton zdůrazňuje ryze vědecký, strohý, praktický, odolný, trvalý charakter domu a je dominantním materiálem nejen na plášti budovy, ale také v interiéru. Technický charakter budovy podtrhují také instalační rozvody, které jsou ve velké míře vedeny po povrchu konstrukcí stěn a stropů.

  • Stavba obdržela titul Stavba roku Jihomoravského kraje v kategorii novostavba v roce 2014.
  • Stavba byla nominována na Českou cenu za architekturu v roce 2016