2016

zámek v Čechách pod Kosířem

adresa:Mánesova 1, 798 58 Čechy pod Kosířem
klient:Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
zpracovatel projektu:atelier-r, s.r.o., tř.Spojenců 20, Olomouc
architektonické řešení:Miroslav Pospíšil
spolupráce:Jan Dohnal, Lucie Rohelová

Původní, dlouhodobě neměnná reprezentativně-obytná funkce zámku byla za poměrů minulého století transformována na veřejné vybavení, školu a internát. Během období tohoto užívání došlo k fatálním ztrátám mnoha cenných konstrukcí a jedinečného vybavení. Za této situace se dostal areál zámku do správy Olomouckého kraje, který se rozhodl pro celkovou rekonstrukci zámku (SO 01) i drobné architektury v zámeckém parku. Opravy se tak dočkala i zámecká oranžerie,  vyhlídková věž (SO 04) a Mánesův altán (SO 03).

Prezentovanou etapou oprav zámku je obnovení jižního a západního křídla, kde novou náplň tvoří muzejní provoz a expozice. Oba provozy budou využívat původní hlavní vstup ve středu západního křídla. V přízemí těchto obou řešených křídel jsou umístěny depozitáře, pracovny a sanitární zařízení pracovníků muzea, resp. pokladna se šatnou, sanitární zařízení návštěvníků a expozice. V patře se nacházejí především expozice, doplňkově též pracovny a sanitární zařízení.
Architektonické intervence byly dány charakterem památky a potřebami vyvolanými jejím plánovaným využitím. Rušené konstrukce jsou ve výkresech vyznačeny žlutě, nové pak červeně. Ostatní úpravy spočívaly především v obnově historických prvků a sanaci poškozených konstrukcí. Rekonstrukce ostatních křídel je v současné době ve fázi projektové přípravy.

Objektu Mánesova altánu byl konzervativními úpravami navrácen jeho původní krajině - dekorativní, resp. odpočinkový charakter. Byly provedeny stavební zásahy odstraňující příčiny poruch ve stavebních konstrukcích a proveden návrat k původnímu materiálovému a vzhledovému řešení (střecha, podlahy, fasády).

Rehabilitačními zásahy byl také věži v zámeckém parku navrácen její původní krajině - dekorativní význam, včetně obnovy možnosti výhledu. Výraz stavby nebyl stavebními zásahy pozměněn, došlo k navrácení do původního vzhledu stavby. Novodobé vnitřní dvouramenné schodiště bylo nahrazeno novým vřetenovým s konstrukcí ze žárově pozinkované oceli. Mezi schodištěm a stěnami je po obvodu zachována mezera 10-120 mm. Součástí prvku je navrácení vlajkového stožáru, kotveného k vřetenu schodiště v místě jeho osy.

  • rekonstrukce zámu a drobných stavebních objektů v zámeckém parku v Čechcách pod Kosířem získala titul Stavba roku 2016 Olomouckého kraje v kategorii Rekonstrukce a obnova