2012

rekonstrukce obchodního domu PRIOR v Olomouci

architektonicko-urbanistické řešení

Projekt řešil kontroverzní rekonstrukci olomouckého PRIORu v sousedství halového gotického chrámu Sv.Mořice.

Hlavním tématem práce bylo pro nás pokusit se o navrácení klidu a důstojnosti do předprostoru kostela. Do této části bylo před rekonstrukcí soustředěno zásobování, skladování odpadků, parkování.

Doprovodným tématem, týkajícím se samotného domu byla snaha o odhmotnění stavby, o potlačení mohutné hmoty na úkor historické okolní zástavby. Řešením fasády jsme chtěli navázat na původní podobu obchodního domu ASO (viz přiložená fotografie), kdy výrazně prosklená fasáda, v úrovni všech pater, v sobě zrcadlí průčelí protějších domů.

  • stavba obdržela čestné uznání v kategorii Obnova a rekonstrukce v rámci soutěže Stavba roku 2012 Olomouckého kraje