2016

resort Hodolany

Původní budova bývalého hodolanského divadla sloužila posledních 20 let jako sklad kulis. Po ještě delší době neúdržby se začaly projevovat technické poruchy stavby, a tak byl objekt prodán privátnímu majiteli.

Koncepcí návrhu rekonstrukce bylo zachovat historickou budovu v její původní podobě a doplnit ji soudobými hmotami, které jsou nutné pro nové využití objektu. Prostory divadla nově slouží jako hlavní reprezentativní vstup a obsahují v horní nádstavbě také kanceláře vedení resortu. Ke hmotě divadla je doplněn nízký cortenový kvádr obsahující casino na kterém je za prosklením umístěna restaurace. Přes prosklený krček vedoucí nad vjedzem do parkoviště lze vstoupit do vysokého kvádru z cortenu, který zahrnuje hotel s wellness.

Nové budovy mají jednoduchý objem, citlivě doplňují původní stavbu a je pro ně charakteristické použití soudobých materiálů, kterými je sklo a předzvětralý plech CORTEN. Součástí návrhu je také aktualizace dopravního řešení, které spočívá zejména v obnově sjezdu z ulice Velkomoravské do ulice Tovačovského. Hlavní vstupy do resortu jsou z ulice Ostravské, stejně tak i vjezdy na parkoviště, která jsou situována na ploše dvora, ale také v suterénu.

  • stavba získala čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti a úpravy veřejných prostor soutěže Stavba roku 2016 Olomouckého kraje
  • vizualizace z projekční fáze jsou k nahlédnutí zde